Úvod

 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ!!!

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Provoz základních škol
— Je povolena osobní přítomnost:
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021
zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),
— Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
— Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
— Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu
mezi žáky z různých tříd.
— Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
— Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
— Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
— Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
— Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.


V případě nemoci budou úkoly zadávány na Třídních stránkách.

Další informace viz. Domácí úkoly.

olga.wimerova@zskvasiny.cz

 

Další kontakty na učitele:

 libor.benes@zskvasiny.cz

 jana.podstavkova@zskvasiny.cz

veronika.malkova@zskvasiny.cz

 

Tříkrálová sbírka se konat zatím nebude. Je odložena do 24.1. 2021

 


Načítání